Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

FAQ

Najčešća pitanja i odgovori vezano na plinofikaciju.

P: Koja je osnovna dokumentacija potrebna pri podnošenju zahtjeva za priključenje na plinski distribucijski sustav?
O: Akt o odobrenju građenja („potvrda glavnog projekta ili rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju“), dokaz o vlasništvu, glavni projekt strojarskih plinskih instalacija.

P: Koja je eventualna dodatna potrebna dokumentacija koja se prilaže u postupku plinofikacije?
O:U slučaju priključenja trošila na dimnjak budući potrošač dužan je kod područnog dimjačara ishoditi atest - vidjeti popis ovlaštenih dimnjačara na ovoj WEB stranici

P: Cijena priključenja i način plaćanja
O: Troškovi priključka sastoje se od troškova same izgradnje i od troškova pripremno završnih radova. Trošak izvedbe priključaka (građevinski, strojarski radovi i oprema) plaća se jednokratno i ovisi o duljini priključka, vrsti terena i eventualno potrebnim sanacijama. 

P: Izvedba unutarnje plinske instalacije
O: Unutarnju plinsku instalaciju (razvod plina od ulaza u kuću do plinskih trošila) izvodi ovlašteni plinoinstalater, nakon što je investitor osigurao projektnu dokumentaciju – glavni projekt strojarskih instalacija. Popise ovlaštenih plinoinstalatera možete naći na ovoj WEB stranici.

P: Cijena unutarnje plinske instalacije
O: Cijenu ovih usluga i radova investitori ugovaraju  i plaćaju izravno plinoinstalaterima.

P: Postoje li troškovi prema ENERGO METANU kod unutarnje plinske instalacije
O: ENERGO METAN prije izvođenja radova i punjenja plinom instalacije obavlja pregled i kontrolu dokumentacije, nadzire izvođenje, i preuzima instalaciju. Ova usluga naplaćuje se prema važećem cjeniku za nestandardne usluge kojega možete naći na ovoj WEB stranici.

P: Trajanje postupka plinofikacije?
O: Od podnošenja zahtjeva do ugradnje brojila cca. 30 dana.

P: Koji je postupak kod prijenosa brojila na novog vlasnika?
O: Potrebno je dostaviti kopiju ugovora o kupoprodaji i primopredajni zapisnik sa stanjem brojila kod preuzimanja. Ugovor o opskrbi s novim vlasnikom moguće je sklopiti samo nakon što stari vlasnik podmiri sve svoje obveze na tom mjernom mjestu.

P: Da li je kod kućanstava moguće dogovoriti „paušalno“ plaćanje potrošnje u jednakim mjesečnim iznosima i konačni obračun krajem godine.?
O: Ne. Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom propisuju najdulje obračunsko razdolje od 6 mjeseci, unutar kojeg se potrošačima ispostavljaju mjesečne akontacije na bazi potrošnje iz ranijih godina. ENERGO METAN je na svom području uveo tromjesečni obračun s akontacijskim ratama za prva dva mjeseca i obračunski račun po očitanju na kraju tromjesečja.

P: Može li se kod kućanstava dobivati mjesečno račun za potrošnju prema očitanju?
O: Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom predviđaju takvu mogućnost ali kao tzv. nestandardnu uslugu potrošaču, koja se posebno naplaćuje prema Cjeniku za  nestandardne usluge kojega možete naći na ovoj WEB adresi.